Cart

Fuji Xerox DocuCenter S 2011 CPS

MÁY PHOTO XEROX DOCUCENTER S 2011 CPS
(Cấu hình có sẵn chức năng : Copy/ In mạng/ Scan và sao chụp 02 mặt tự đông )

DADF: Bộ nạp bản gốc & đảo bản gốc mỗi lần 110 trang, Sao chụp 2 mặt tự động.
Duplex: Đảo bản sao 02 mặt tự động
Khổ giấy :
A5/A4/
Tốc độ: 20 bản/phút Sao chụp liên tục 1- 999 bản.
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Thời gian cho bản chụp đầu tiên: ≤ 7.4 giây
Thời gian khởi động máy: Tối đa 19 giây01 Khay chứa giấy : 250 tờ + Khay tay : 100 tờ
Phóng to/ Thu nhỏ: 25% – 400%.

Chức năng In: In mạng, In 02 mặt tự động
Tốc độ in: 20 bản/phút.
Bộ nhớ: 256 MB. Độ phân giải: 600dpi x 600dpiHệ điều hành: Windows® XP (32bit), Windows Server® 2003 (32bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit), Windows® XP Professional (64bit), Windows Server® 2003 (64bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64bit), Windows® 7 (64bit), Windows® 8 (64bit), Windows® 2008R2 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit).Giao diện kết nối : USB 2.0, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T.

Chức năng Scan: Scan màu, Scan USB,
Scan 2 mặt tự động
Tốc độ scan: 23 trang/phút (trắng đen / màu ( Scan Giao diện USB )
Độ giải phân giải : 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi

dpi x 200dpi

Gọi ngay 0236 3823777 để giữ hàng

Fuji Xerox DocuCenter S 2011 CPS
(Cấu hình có sẵn chức năng : Copy/ In mạng/ Scan và sao chụp 02 mặt tự đông )

DADF: Bộ nạp bản gốc & đảo bản gốc mỗi lần 110 trang, Sao chụp 2 mặt tự động.
Duplex: Đảo bản sao 02 mặt tự động
Khổ giấy :
A5/A4/
Tốc độ: 20 bản/phút Sao chụp liên tục 1- 999 bản.
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Thời gian cho bản chụp đầu tiên: ≤ 7.4 giây
Thời gian khởi động máy: Tối đa 19 giây01 Khay chứa giấy : 250 tờ + Khay tay : 100 tờ
Phóng to/ Thu nhỏ: 25% – 400%.

Chức năng In: In mạng, In 02 mặt tự động
Tốc độ in: 20 bản/phút.
Bộ nhớ: 256 MB. Độ phân giải: 600dpi x 600dpiHệ điều hành: Windows® XP (32bit), Windows Server® 2003 (32bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit), Windows® XP Professional (64bit), Windows Server® 2003 (64bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64bit), Windows® 7 (64bit), Windows® 8 (64bit), Windows® 2008R2 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit).Giao diện kết nối : USB 2.0, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T.

Chức năng Scan: Scan màu, Scan USB,
Scan 2 mặt tự động
Tốc độ scan: 23 trang/phút (trắng đen / màu ( Scan Giao diện USB )
Độ giải phân giải : 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi

X